Το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο - Υπονόμευση του αγώνα μας;