Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα, με Ελπίδα και Αισιοδοξία