Αναγκαστική Εκτέλεση

Αναγκαστική Εκτέλεση

 

 

 

 

 

 

Αναγκαστική Εκτέλεση

Νομολογιακές Συνθέσεις

Έκδοση 2013

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Είναι κοινός τόπος ότι κανένας κλάδος του δικαίου δεν παρουσιάζει τόσες πρακτικές δυσχέρειες κατά την εφαρμογή του όσο το δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης. Ακόμα και μεταξύ συναδέλφων με πολυετή δικαστηριακή εμπειρία δημιουργούνται συχνά εύλογες απορίες και αμφισβητήσεις σχετικά με την ορθή ερμηνεία διατάξεων που ρυθμίζουν τις επιμέρους διαδικασίες και πράξεις της εκτέλεσης, με τον τελευταίο λόγο να έχει πάντοτε η νομολογία.

Πέραν τούτων, οι συνεχείς αλλαγές στις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, με το πρόσχημα της επιτάχυνσης της απονομής της δικαιοσύνης, έχουν, τις περισσότερες φορές, έμμεσες αλλά και άμεσες επιπτώσεις στο δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης.

Το πόνημα που κρατάτε στα χέρια σας δεν διεκδικεί δάφνες επιστημονικού συγγράμματος πολιτικής δικονομίας. Αποτελεί καρπό αφενός της εργασίας μου ως μαχόμενου Δικηγόρου από το 1986 μέχρι σήμερα και αφετέρου της διαρκούς ενασχόλησής μου με τη μελέτη των δικαστικών αποφάσεων, οι οποίες καταλήγουν πολλές φορές σε λύσεις και συμπεράσματα διαφορετικά από τις θεωρητικές προσεγγίσεις και τα πορίσματα της επιστήμης. Η κατάστρωση της ύλης του επιχειρήθηκε να είναι «δικηγορική». Και βεβαίως δεν διεκδικεί να θεωρηθεί ως εγχειρίδιο κατ’ άρθρο ερμηνείας των σχετικών διατάξεων του ΚΠολΔ.

Με την πεποίθηση ότι ο Δικηγόρος, ως μέλος ενός ενιαίου δικηγορικού σώματος, έχει ιδιαίτερο ηθικό καθήκον στο πλαίσιο της συναδελφικής αλληλεγγύης να μοιράζεται τη γνώση που αποκομίζει από την άσκηση του λειτουργήματος, θέτω το παρόν πόνημα στην κρίση σας.

Μακάρι, η συγκέντρωση, η επεξεργασία και η κωδικοποίηση της σχετικής με την αναγκαστική εκτέλεση νομολογίας να αποτελέσει ένα πρακτικό και χρήσιμο βοήθημα, το οποίο θα βοηθήσει ιδίως τους νεότερους συναδέλφους να ανταποκρίνονται επάξια στο ρόλο τους ως συλλειτουργών στην απονομή της Δικαιοσύνης και να προασπίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα δικαιώματα των πολιτών.

Με εκτίμηση,

Γιάννης Αδαμόπουλος

Αναγκαστική Εκτέλεση

 

Το βιβλίο «Αναγκαστική Εκτέλεση» διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή (eBook). Μπορείτε να το κατεβάσετε ελεύθερα και να το χρησιμοποιήσετε ως βοήθημα κατά την άσκηση του λειτουργήματός σας.

Διαθέσιμες μορφές eBook:

Facebook Icon

» Δείτε όλες τις εκδόσεις του Γιάννη Αδαμόπουλου και των Συνεργατών του

Σχόλια

Υποβολή νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.