Ομιλία Γιάννη Δ. Αδαμόπουλου – Κεντρική Προεκλογική Εκδήλωση της «Κοινωνίας των Δικηγόρων»