Δικαστικό Σώμα

Σχετικά με την Απονομή Δικαιοσύνης

Δεδομένου, ότι χρέος μας είναι η προστασία των θεσμών, θέλω να καταθέσω τη σκέψη μου, όσον αφορά τον θεσμό της Δικαιοσύνης, σχετικά με την Ανάδειξη της Ηγεσίας του Δικαστικού Σώματος και την Απονομή της Δικαιοσύνης.

ΠΡΟΤΕΙΝΩ:

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου