προβλήματα δικηγορικού κλάδου

Προβλήματα της δικηγορικής καθημερινότητας και προτεινόμενες λύσεις

Στη σύγχρονη “Κοινωνία Των Δικηγόρων”, κάθε μάχιμος συνάδελφος δικηγόρος - δημόσιος λειτουργός, στα πλαίσια ενάσκησης των καθηκόντων του, μεταξύ των οποίων, το βασικότερο όλων, πρέπει να είναι τόσο η υπεράσπιση του πολίτη - πελάτη του, όσο και η επίτευξη απονομής δικαιοσύνης και μάλιστα, όσο το δυνατόν επιτυχέστερα τόσο για τον πελάτη του, καθώς επίσης και για την “οικονομία” των δικών, χωρίς να παρελκύει, εννοείται, ή να παρεμποδίζει καθ' οιονδήποτε τρόπο την δικαιοσύνη, είτε

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου