Ψηφιακή Δικηγορία

ΔΣΑ - Ολοκλήρωση στην τριετία 2011-2014 μεγάλων έργων στην Τηλεματική

Δημιουργία Εφαρμογών και Έργων Υποδομής και Βελτίωσης της Καθημερινότητας του Δικηγόρου μέσω των Νέων Τεχνολογιών - E-Justice και Ψηφιακή Δικηγορία

Ο ΔΣΑ και ο Πρόεδρος Γιάννης Αδαμοπουλος και η Επιτροπή Πληροφοριακών Συστημάτων και Ανάπτυξης Εφαρμογών του ΔΣΑ που συμμετέχω, καταφέραμε και υλοποιήσαμε σημαντικά έργα στον τομέα της Ηλεκτρονικής Δικηγορίας και ολοκληρώσαμε οράματα ετών, όπως:

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου