Δικηγόροι

Απελευθέρωση ή Διάλυση

Με αφορμή το ΠΔ 122/30-11-2010 για την "αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων Δικηγόρων, σύμφωνα με την οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων" θα ήθελα να κάνω τις κάτωθι παρατηρήσεις.

Πολλές φορές και στο παρελθόν είχαμε ακούσει για τα λεγόμενα επαγγελματικά προσόντα και κατ’ επέκταση δικαιώματα. Η έννοια αυτή ήταν πάντα, και είναι ακόμα και σήμερα, κάτι για το οποίο αρέσκονται όλοι να μιλούν προκειμένου έτσι να εξασφαλιστεί το μέλλον των επαγγελμάτων μας και το προσωπικό μέλλον του καθενός από εμάς, ο οποίος μόχθησε να αποκτήσει τίτλους σπουδών, αλλά και ό, τι άλλο του επέβαλε εκείνη τη στιγμή η αγορά εργασίας, προκειμένου να αποκτήσει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και να κατοχυρωθεί η επαγγελματική του αυτοτέλεια και συνέχεια.

Παρίσταται δια …

ενός δικηγόρου:

  • Επιστημονικά καταρτισμένου και ενημερωμένου
  • Ανεξάρτητου
  • Ουσιαστικού δημόσιου λειτουργού

ενώπιον ενός Δικαστηρίου:

  • Εγγυώμενου ταχεία απονομή δικαιοσύνης
  • Οργανωμένου και λειτουργικού
  • Τεχνολογικά εκσυγχρονισμένου

Αυτή είναι η επιθυμία του πολίτη.

"Ο Ελληνας δικηγόρος μέσα στην κρίση" - Άρθρο του Γ. Αδαμόπουλου στην εφημερίδα «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

Σάββατο, 12/02/2011 - 14:34

Σε συνθήκες παρατεταμένης εθνικής κρίσης, η αναφορά σε κλαδικά συμφέροντα ή προβλήματα εγκυμονεί τον κίνδυνο να εκτραπεί σε συντεχνιακή μικροψυχία, αν δεν διατυπωθεί με εθνική και κοινωνική ματιά. Προϋποθέτει όμως να αρθούν και χρόνιες στρεβλώσεις για την εισοδηματική κατάσταση του κλάδου και τη συμβολή του στα δημόσια βάρη.

Εκκινώντας από το τελευταίο, πρέπει σχηματικά να λεχθεί ότι ένα κατεξοχήν ελεύθερο επάγγελμα έχει στραγγαλιστεί στη μέγγενη της «υπαλληλοποίησης». Ο δικηγορικός υπερπληθωρισμός, η ανισοβαρής κατανομή αλλά και η θεματική εξειδίκευση της δικηγορικής ύλης καθώς και η πρακτική μετάπτωση των δικηγορικών εταιρειών σε κεφαλαιουχικές, αλλοίωσαν την ιδιοσυστασία του επαγγέλματός μας. Η ποιοτική αυτή «μετάλλαξη» του δικηγορικού λειτουργήματος είχε μοιραία και εισοδηματικό αντίκτυπο. Νέοι δικηγόροι, με ακαδημαϊκές δάφνες, δεν εξαιρούνται από «τη γενιά των 700 ευρώ» και άλλοι, μεγαλύτερης ηλικίας και εμπειρίας, βλέπουν τις εξελίξεις να τους ξεπερνούν.

Πρόταση για την καθιέρωση τακτικών επιμορφωτικών Σεμιναρίων γύρω από Νέες Νομοθετικές Ρυθμίσεις

Η Νομική - ως μία από τη φύση της «ζωντανή» και διαρκώς εξελισσόμενη επιστήμη - δεν παραμένει στατική, αλλά αντίθετα εμπλουτίζεται διαρκώς με νέες ρυθμίσεις και θεσμούς, σε αντιστοιχία με τις απαιτήσεις των καιρών και τις ανάγκες της κοινωνίας. Η προσθήκη στο υπάρχον νομοθετικό καθεστώς νέων διατάξεων-ρυθμίσεων που επιφέρουν πολλές φορές εκτεταμένες αλλαγές σε κλάδους δικαίου, αιφνιδιάζουν το δικηγόρο και τον φέρνουν αντιμέτωπο με μία νέα πραγματικότητα όλως διαφορετική από αυτήν προς την οποία εξοικειώθηκε κατά τη φοίτησή του στα πανεπιστημιακά έδρανα, αλλά και κατά την ενασχόλησή του με την καθημερινή δικηγορία.

Προτάσεις για τους Νέους Δικηγόρους και τις Γυναίκες Δικηγόρους

Για τους ΝΕΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ προτείνεται:

1ον) Να ορίζονται, κατά προτίμηση, σε συνδικίες, διαιτησίες κλπ.

2ον) Να προσλαμβάνονται στο δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ., στις Τράπεζες και στους Οργανισμούς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα με προκαθορισμένα αντικειμενικά κριτήρια.

3ον) να χορηγούνται χαμηλότοκα δάνεια για την επαγγελματική τους εγκατάσταση,

4ον) να συσταθεί Γραφείο-Υπηρεσία στο Δ.Σ.Α, για την παροχή νομικών συμβουλών - διευκρινήσεων και

Η Ολομέλεια των Προέδρων επί του Προσχεδίου Νόμου για την απελευθέρωση του Δικηγορικού Λειτουργήματος

Τετάρτη, 19/01/2011 - 20:17

Παρατηρήσεις και συμπληρώσεις στο Προσχέδιο Νόμου για την απελευθέρωση του Δικηγορικού Λειτουργήματος, τις οποίες αποφάσισε να ζητήσει η Ολομέλεια των Προέδρων κατά τη Συνεδρίασή της στις 17/01/2011.

1. Το άρθρο 57 εδάφιο 1 του Κ.Δ. να επαναδιατυπωθεί ως εξής:
«1. Ο δικηγόρος υποχρεούται να διατηρεί γραφείο ΜΟΝΟ στην έδρα του Συλλόγου στον οποίο ανήκει».

2. Στο άρθρο 96

«ΟΧΙ στην Αποχή» αποφάσισε ο ΔΣΑ

Τετάρτη, 19/01/2011 - 18:45

Ο ΔΣΑ αποφάσισε πριν από λίγο ότι οι Δικηγόροι της Αθήνας δε θα απέχουν από τα καθήκοντά τους.

Ο ΔΣΑ συμμετέχει στη διαβούλευση για το Προσχέδιο Νόμου για το άνοιγμα του Δικηγορικού Επαγγέλματος.

«Όχι» σε άνοιγμα επαγγελμάτων από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Δευτέρα, 17/01/2011 - 02:28

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων σε ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι το άνοιγμα των επαγγελμάτων των δικηγόρων και συμβολαιογράφων με «εσπευσμένες διαδικασίες μπορεί να κλονίσει το αποτέλεσμα, να βλάψει σοβαρά το κύρος των συλλειτουργών μας και συνακόλουθα την ίδια την απονομή της Δικαιοσύνης, αλλά και τους πολίτες στην υποστήριξη της άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους».

Απελευθέρωση του Δικηγορικού Λειτουργήματος ή Αλλοίωση του Θεσμού Απονομής Δικαιοσύνης;

Ιδιαίτερα επίκαιρο και καθημερινό είναι το θέμα του ανοίγματος των «κλειστών» λεγομένων επαγγελμάτων. Ανάμεσα δε στα επαγγέλματα αυτά η κυβέρνηση συμπεριλαμβάνει και το επάγγελμα του Δικηγόρου. Ήδη το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης επιταχύνει την κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου. Βεβαίως, το επάγγελμα του δικηγόρου κάθε άλλο παρά «κλειστό» είναι, αφού ο πτυχιούχος της Νομικής, μετά την άσκησή του προσέρχεται στις εξετάσεις χωρίς «numerus clausus» των θέσεων για τις οποίες πρόκειται να διαγωνισθεί.

Το Μνημόνιο φέρνει και άλλες Αλλαγές στο Δικηγορικό Κλάδο

Πέμπτη, 16/12/2010 - 15:40

Όπως είναι ήδη γνωστό, στα πλαίσια της υλοποίησης των προβλεπόμενων συμφωνιών που περιέχονται στη δανειακή σύμβαση (γνωστή και ως Μνημόνιο) που σύναψε η χώρα μας, η διάταξη του άρθρου 22§1 περ. ε’ του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000) αντικαταστάθηκε με τη διάταξη του άρθρου 62§3 του Ν. 3842/2010. Με τη ρύθμιση αυτή, η οποία - σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 92§1 περ. ιστ’ του Ν.

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου