Γιάννης Αδαμόπουλος

Γεννήθηκε το 1962 στο χωριό Σκληρού Μεσσηνίας.

Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Δικηγόρος Αθηνών, ασκεί μαχόμενη δικηγορία από το 1986.

Από τον Απρίλιο του 2005 μέχρι το Νοέμβριο του 2007 διετέλεσε Συνήγορος του Καταναλωτή, επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής.

Από το Νοέμβριο του 2007 μέχρι τον Ιανουάριο του 2009 διετέλεσε Πρόεδρος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ), Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης Κολλεγίων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και Αντιπρόεδρος του ΕΣΕΕΚΑ.

Από το Φεβρουάριο ως τον Οκτώβριο του 2009 ήταν Γενικός Γραμματέας Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Σύμβουλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (πρώτος σε ψήφους στις εκλογές 1999, 2002 και 2005).

Αναπληρωτής εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (1999-2002).

Κατά το χρόνο της θητείας του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, διετέλεσε μέλος του Πειθαρχικού του Συμβουλίου, μέλος της Διαχειριστικής του Επιτροπής, καθώς και μέλος και εισηγητής σε επιτροπές που επεξεργάστηκαν και υπέβαλαν προτάσεις σχετικά με θέματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία της Δικαιοσύνης και την ορθή απονομή της.

Πρόεδρος της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού της Νομαρχίας Αθηνών, ως εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (1999-2001).

Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων, της Ένωσης Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή και άλλων επιστημονικών ενώσεων.

Στις εκλογές του Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2011 εξελέγη Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

 

Επιστημονικό Έργο

  • Εκδότης του νομικού περιοδικού «Κοινωνία των Νομικών».
  • Συγγραφέας και Εκδότης του βιβλίου – βοηθήματος για νέους, κυρίως, και ασκούμενους δικηγόρους με τον τίτλο «Απλά και Χρήσιμα» (4 εκδόσεις).
  • Συγγραφέας και Εκδότης του βιβλίου «Υποθηκοφυλάκεια – Ακίνητα» (2 εκδόσεις).
  • Συγγραφέας και Εκδότης του βιβλίου «Αναγκαστική Εκτέλεση – Νομολογιακές Συνθέσεις»