Πρόγραμμα Συνδυασμού

Η Ελλάδα και η Δικηγορία σε συνθήκες κρίσης

Το όραμα δεν φορολογείται. Να προσθέσουμε την αξία του έργου μας.

Είναι κοινός τόπος αλλά και τραγική διαπίστωση ότι η χώρα μας διέρχεται την κρισιμότερη ίσως μεταπολεμική συγκυρία, με διαλυτικά φαινόμενα σε επίπεδο θεσμών, οικονομίας και παραγωγικού ιστού, και με διακύβευμα πλέον την ίδια την εθνική κυριαρχία.

Η Ταυτότητα και το Πλαίσιο της προσπάθειάς μας

Πρόγραμμα μάχης, ελπίδα αλλαγής

Εκθέτουμε την προσπάθειά μας στην κρίση της κοινότητας των συναδέλφων με την πεποίθηση ότι μετέχουμε σε μια «Κοινωνία Δικηγόρων», δηλαδή σε μια κοινωνία αξιών, ιδεών και πεποιθήσεων, η οποία υπερβαίνει τις σεβαστές ιδεολογικές διαφορές μας, βασιζόμενη στη φύση και στην αποστολή του λειτουργήματος που επιτελούμε.

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου