Γυναίκα-Μητέρα συνάδελφος, υπό Συνταξιοδότηση συνάδελφος, Νέος-Ασκούμενος συνάδελφος

Η απόφασή μας να θέσουμε την υποψηφιότητά μας στην κρίση των συναδέλφων δεν υπήρξε μια παρορμητική ενέργεια. Προέκυψε ως αποτέλεσμα βαθιάς σκέψης και συνειδητοποίησης της ευθύνης που πρέπει να αναλάβουμε επιτέλους ως σκεπτόμενοι και ενεργοί δικηγόροι-πολίτες απέναντι στα καθημερινά προβλήματα. Για το λόγο αυτό αποτελεί μια απόφαση ευθύνης, συνοδευόμενη από την αποφασιστικότητά μας να δώσουμε μάχες και να διεκδικήσουμε όσα μας αντιστοιχούν ως επαγγελματικό κλάδο, βελτιώνοντας την καθημερινότητά μας, αποκαθιστώντας την εικόνα του δικηγόρου στην κοινωνία ως ευσυνείδητου επαγγελματία και συλλειτουργού της δικαιοσύνης, κερδίζοντας εντέλει τη χαμένη μας αξιοπρέπεια. Στη λήψη της απόφασης αυτής συνέβαλαν αφενός μεν και κατά κύριο λόγο η ομολογουμένως κοινή διαπίστωση πως μία σειρά προβλημάτων παραμένουν επί χρόνια άλυτα και δυστυχώς ολοένα και πολλαπλασιάζονται, αφετέρου δε η ύπαρξη από την πλευρά μας διαφόρων προτάσεων-λύσεων, η εφαρμογή των οποίων δύναται να δώσει νέα πνοή στο Σύλλογό μας και γενικότερα στο δικηγορικό κλάδο.

Αποφασίσαμε λοιπόν να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση της μετουσίωσης αυτών των απλών σκέψεων σε προτάσεις με πρακτική εφαρμογή. Έτσι, κατόπιν ιεράρχησης προτεραιοτήτων - βάσει και της εμπειρίας που η πολυετής ενασχόλησή μας με τη μάχιμη δικηγορία μας προσέφερε - και ύστερα από καταγραφή των κυριότερων προβλημάτων, καταλήξαμε στην κατάστρωση ενός σχεδίου προγράμματος το οποίο θέσαμε, όπως είναι ήδη γνωστό, σε δημόσια διαβούλευση, προτείνοντας στους συναδέλφους να συνεισφέρουν διά των απόψεών τους στη διατύπωση της οριστικής του μορφής.

Σε αυτό το σχέδιο προγράμματος θέλουμε να πιστεύουμε πως καινοτομούμε αρκετά με τη διατύπωση σαφών, ρεαλιστικών και άμεσα εφαρμόσιμων προτάσεων για την ενίσχυση ευαίσθητων ομάδων συναδέλφων, όπως είναι γυναίκα-μητέρα συνάδελφος, ο συνάδελφος υπό συνταξιοδότηση, αλλά και ο νέος και ασκούμενος δικηγόρος. Μέσω των στοχευμένων παρεμβάσεών μας, αποβλέπουμε στην άρση των υφιστάμενων ανισοτήτων αναφορικά με τις ευαίσθητες αυτές ομάδες, οι οποίες δυστυχώς δεν έχουν τύχει της δέουσας προσοχής μέχρι σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, δεσμευόμαστε να διεκδικήσουμε την εξασφάλιση ενός ευνοϊκού καθεστώτος για τη μητέρα-δικηγόρο διά της σύναψης σχετικών συμβάσεων με παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, αλλά και την οικονομική της αρωγή κατά τις περιόδους της κύησης και της λοχείας μέσω της ενίσχυσης των παροχών του Ταμείου Πρόνοιας. Επιπροσθέτως, δε διστάζουμε να δεσμευτούμε για την υλοποίηση μιας προσπάθειας ad hoc οικονομικής αρωγής, προερχόμενης από Ειδικό Ταμείο, προς τον υπό συνταξιοδότηση συνάδελφο, αλλά και για τη δυναμική διεκδίκηση της επέκτασης των προνομίων των Ταμείων αναφορικά με την αναγκαία ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Το εύρος των προτάσεών μας είναι τέτοιο ώστε να καλύπτει κάθε ειδική πληθυσμιακή ομάδα συναδέλφων. Αδιαφορώντας για το λεγόμενο «πολιτικό κόστος» εξαιτίας των ενδεχόμενων αντιδράσεων που μπορεί να αντιμετωπίσουμε από ορισμένους «κύκλους», δε διστάζουμε να καταθέσουμε δημόσια ριζοσπαστικές προτάσεις κινούμενες προς την ενίσχυση της θέσης του νέου και ασκούμενου συναδέλφου και την προώθηση της νέας επιχειρηματικότητας. Μεταξύ άλλων, προτείνουμε την καθιέρωση μιας διαδικασίας ελέγχου της τήρησης των κατώτατων ορίων αμοιβών για ασκούμενους και νέους δικηγόρους και τη σύνδεσή της με τον πειθαρχικό έλεγχο. Οι μέχρι σήμερα εκδοθείσες αποφάσεις από τα εκάστοτε Δ.Σ. του ΔΣΑ παραμένουν δυστυχώς κενό γράμμα και στην πράξη ανεφάρμοστες, με αποτέλεσμα την απαράδεκτη υπαλληλοποίηση του ασκούμενου και του νέου συναδέλφου, παραγνωρίζοντας τη σημαντική του προσφορά σε κάθε δικηγορικό γραφείο, αλλά και την αμιγώς επιστημονική φύση των παρεχόμενων από αυτών υπηρεσιών. Οι προτάσεις μας αναφορικά με τους νέους συναδέλφους κινούνται επίσης προς την κατεύθυνση της προτίμησης τους κατά την κατάρτιση των καταλόγων συνηγόρων υπηρεσίας στο θεσμό της νομικής αρωγής, καθώς επίσης και της ενίσχυσης της χαμηλότοκης ή άτοκης δανειοδότησης τους από το ΤΑΝ με παροχή εγγύησης από μέρους του Συλλόγου. Ακλόνητη τέλος πεποίθησή μας είναι πως επιβάλλεται να υπάρξει επιτέλους αναμόρφωση του θεσμού της άσκησης κινούμενη προς την πρακτικοποίηση της γνώσης και την απόκτηση εμπειριών γύρω από την άσκηση της μάχιμης δικηγορίας. Φυσικά, η ενίσχυση της νέας επιχειρηματικότητας δεν μπορεί να ξεκινήσει παρά μόνο από την ελάφρυνση των οικονομικών βαρών των νέων συναδέλφων προς την οποία κινούνται οι προτάσεις μας για την κατάργηση της ετήσιας εισφοράς στο Σύλλογο για συναδέλφους κάτω της πενταετίας, αλλά και για την ενίσχυση του Ειδικού Διανεμητικού Λογαριασμού Νέων Δικηγόρων, το ποσό του οποίου έχει περιέλθει πλέον σε μηδαμινά ποσά.

Γνωρίζουμε πως από την παρούσα θέση δεν είναι δυνατό να αναπτύξουμε το σύνολο του προγράμματός μας, ούτε φυσικά και το επιδιώκουμε. Πρόθεσή μας ήταν να καταδείξουμε πως έχουμε διάθεση προσφοράς την οποία μετουσιώνουμε σε δημιουργικότητα. Ωστόσο, φρονούμε πως δε θα ήταν ειλικρινές εκ μέρους μας να επιδοθούμε σε μια διαδικασία πλειοδοσίας, υποσχόμενοι την υλοποίηση ανέφικτων προτάσεων και την άμεση επίλυση χρόνιων προβλημάτων. Σε κάθε περίπτωση, δεσμευόμαστε πως θα καταβάλλουμε κάθε μας προσπάθεια σε μάχες και διεκδικήσεις, αποβλέποντας στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων κάθε ξεχωριστού μέλους της Κοινωνίας των Δικηγόρων! Τελικός κριτής της προσπάθειάς μας θα είστε όλοι εσείς!

Σχόλια

Υποβολή νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.